Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

11.03.2008

Tidsrom:

2000-21.30

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Silje, Arild, Toril, Dagny

Forfall:

Martha,

Referent:

Morten

Kopi til:

Alle

 

 

Sak

 

Aksjon

1

Referat fra siste møte 15.01.2008
  • Referatet ble gjennomgått. Ingen kommentarer

 

 

 

2

 

Regnskap
  • Regnskapet med stevne sist helg er ikke ferdig.
  • Når det gjelder treninger med gjestetrenere skal deltakerne betale til klubbens konto. Ingen cash på treningsdagen.  Ansvarlig for treningene gir beskjed til utøverne om at betaling skal gjøres på forhånd. I tillegg overleveres deltakerliste til Toril.

 

 

 

 

Silje og Arild

3

Strategi diskusjon
  • Målsettinger, planer og aksjoner ble diskutert for sportslig utvikling innenfor dressur og sprang.
  • Det skal utvikles strategidokumenter for dressur, sprang og anlegg. Dokumentene skal være konkrete og etterprøvbare med en klar sammenheng mellom aksjon og ansvarlig person. Første versjon skal være klar til 1. april.

 

 

 

 

 

Silje, Arild, Gunnar

4

Eventuelt

  • Det skal kalles inn til møte for planlegging av stevnemannskap til sprangstevner for resten av året.
  • Brev til mannskapene forfattes
  • Neste styremøte er 1. april. Agenda sendes ut.

 

 

Morten

Arild

Morten

 

 

14.03.2008

Morten Løes

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.