Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

03.11.2008

Tidsrom:

1900-2000

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Martha, Toril, Elisabeth, Ragnhild

Forfall:

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

Sak

 

Ansvarlig

1

 

 

2

Forslag til opplegg for satsningsgruppe Dressur
 • Ragnhild redegjorde for  bakgrunnen og  hvordan dressurutvalget har arbeidet med forslaget for satsningsgruppen. Så langt har 11 ryttere meldt sin interesse
 • Essensen er et gjensidig forpliktende forhold, hvor rytterne subsidieres på 6 helgetreninger årlig og teorikvelder (eksempelvis 4 ganger i året)
 • Ønsker også dekke startavgift ved deltakelse i lagkonkurranser og oppstalling på disse stevnene.
 • Rytterne skal forplikte seg til å ri et visst antall stevner i året
 • .Budsjettet for satsningen er på ca 50.000,-
 • Styret er svært positiv til forslaget og vil være med å støtte opplegget. Eksakt beløp kan ikke styret fastsette før vi ser årets resultat og budsjett skal settes opp for 2009.

 

 

 

3

 •  

 

4

 • Saker til neste styremøte:
  • Forslag til fest på januar
  • Deltakelse på sprangkonferansen
  • Oppsett for drift av klubbens aktiviteter:
   • Materiellgruppe
   • Dugnadsansvarlig
   • Stevneansvarlig
   • Dressurutvalg
   • Sprangutvalg
  • Alle gruppene har en leder som er ansvarlig. Skal også ha vara.

 

 

 

 • Eventuelt
  • Avtale med  Schive er gått i orden, og de som står oppstallet der har nå adgang til begge hallene.
  • Morten har hatt møte med skolen, angående halltid og andre punkter som Gunnar har satt opp skriftlig.

 

 

 • Neste møte: 

 

 

03.11.2008

Martha Torvik

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.