Terminliste for sprang i STRYK 2009
Oppdatert 15. september. KR krever både overdommer og dommer f.o.m. D-stevner.
Konflikter er markert med rød skrift.   Andre viktige hendelser er skrevet med grønn skrift.
Arrangøren skal kontakte teknisk personell i god tid før stevnet. (Se adresseliste nederst på siden).
                     
Dato Stevne-
kategori
Arr./
klubb
Overdommer
Dommer
Stildommer
Aspiranter
Banebygger
Aspiranter
Chief steward
Stewarder
Kommentar Status P
r
o
p
S
t
a
r
R
e
s
u
Januar                    
Søn. 11. Drive-In TRØN Rune Rinnan Tom Arvo Valdor
Ellen Kulbotten
Gunnar Hammer   Avholdt P   R
17.-18.   NRYF Dommerkonferanse Banebyggerkonf. Stewardkonferanse Invitasjon Avholdt      
22.-1. feb. CSI 2/3++ AEG Arctic Equestrian Games (AEG) på Brunstad Conference Center (BCC) i Vestfold Avholdt P   R
31.-1. feb. D BHSK Else Thorstensen
Rune Rinnan
-
Fride Linn
Nina Mari Eilertsen
Tom Arvo Valdor
Elisabeth Sveri
Ellen Kulbotten Rekruttklasser Avholdt P S R
Februar                    
7.-8. D TRØN Rune Rinnan
Fride Linn
Rune Rinnan
Nina Mari Eilertsen
Ellen Kulbotten
Tom Arvo Valdor Baard Anders
Lindvaag
Klubbmesterskap
2. stevne i CVC
Avholdt P S R
Søn. 15. Klubb REPPE Rune Rinnan
Rune Rinnan
Rita Almaas
Ellen Kulbotten     Avholdt P S R
20.-21.   STRYK Kurs i HorsePro       Avholdt      
28.-1. mars D TRHM Rune Rinnan
Sigbjørn Brevik
Caroline Astad
Tom Arvo Valdor L: Else Thorstensen
S: Mari-Ann Brevik
3. stevne i CVC Avholdt P S R
Mars                    
6.-8.  L TRØN Rune Rinnan
Christine Sandelin
Fride Linn
Nina Mari Eilertsen
F: Tom Arvo Valdor
L: Arild Sivertsen
S: Tom Arvo Valdor
Snorre Andrè
Pedersen
1. kvalifisering i Torp
Ridesenters Unghestcup
Avholdt P S R
Lør. 14. Drive-In REPPE Rune Rinnan Tom Arvo Valdor Rune Rinnan   Avholdt P   R
14.-15.   NRYF Ryttertinget       Avholdt      
21.-22. D BHSK Else Thorstensen
Rune Rinnan
Caroline Astad
Ellen Kulbotten
Tom Arvo Valdor
Elisabeth Sveri
Leif A. Lihaug
Baard Anders
Lindvaag
4. stevne i CVC Avholdt P S R
28.-29. D TRHM Rune Rinnan
Sigbjørn Brevik
Fride Linn
Tom Arvo Valdor Mari-Ann Brevik 5. og siste stevne i CVC Avholdt P S R
April                    
4.-5.
Palmehelg
D TRØN Rune Rinnan
Nina Mari Eilertsen
Fride Linn
Tom Arvo Valdor Else Thorstensen 1. kvalifisering
i Norgesserien
Avholdt P S R
18.-19.  L TRØN Gunn Eva Killingberg
Rune Rinnan
Fride Linn
Arild Sivertsen Else Thorstensen Hestehoven Avholdt P S R
25.-26. D REPPE Rune Rinnan
L: Fride, S: Nina E
Rita Almaas
Tom Arvo Valdor Else Thorstensen Vårspretten
1. kvalifisering i HL-Cup
Avholdt P S R
Mai                    
2.-3. Utv.klubb TRØN   Må minst være SBA Kreves ikke På Torp Ridesenter Avlyst      
8.-10. D ÅLES SD II-kurs Arild Sivertsen Erling Loe Olsen 2. kvalifisering
i Norgesserien
Avholdt P   R
9.-10. D TRØN Rune Rinnan
Nina Mari Eilertsen
Fride Linn
Tom Arvo Valdor
Ellen Kulbotten
Snorre Andrè
Pedersen
2. kvalifisering i HL-Cup Avlyst p.g.a.
Norgesserien i
Ålesund
     
24. Utv.klubb MELHU Rune Rinnan Må minst være SBA Kreves ikke Skjetleinstevnet Avlyst      
23.-24. D TRØN Rune Rinnan
Anita Storsve
Rune Rinnan
Arild Sivertsen Baard Anders
Lindvaag
2. kvalifisering i HL-Cup Avholdt P S R
30. Utv.klubb TRHM Må minst være SDA Må minst være SBA Kreves ikke Rekruttklasser Avholdt P   R
30.-31. D SUNN Synnøve Dalen Peter Ord Rune Rinnan   Avholdt P   R
Juni                    
Lør. 6. Drive-In REPPE         Avlyst      
6.-7. D TRØN Rune Rinnan
Fride Linn
Fride Linn
Tom Arvo Valdor Else Thorstensen 3. kvalifisering i HL-Cup Avholdt P   R
12.-14. L TRHM Rune Rinnan
Anita Storsve
Rune Rinnan
Sigbjørn Brevik
Tom Arvo Valdor Baard Anders
Lindvaag
Midt-Nordisk
4. kvalifisering i HL-Cup
Avholdt P   R
12.-14. D BHSK Else Thorstensen
Nina Mari Eilertsen
Caroline/Fride
Elisabeth Sveri/Tom
Leif A. Lihaug
Ellen Kulbotten Midt-Nordisk
4. kvalifisering i HL-Cup
Avholdt P   R
20.-21. D BLHE Rune Rinnan   Else Thorstensen   Avholdt P   R
27.-28. Utv.klubb RØRO Fride Linn Tom Arvo Valdor Kreves ikke   Avholdt      
Juli                    
4.-6. D TRØN Rune Rinnan
Else Thorstensen
Fride Linn
Nina Mari Eilertsen
Fride Linn
Tom Arvo Valdor
Helene Wang
Benedikte Hilmo
Ellen Kulbotten Sommerstevnet
Regionmesterskap
for Region Midt-Norge
5. kvalifisering i HL-Cup
  P   R
7.-8. L TRØN Rune Rinnan
Liisa M. Kristiansen
Fride Linn
Ellen Kulbotten
Arild Sivertsen Else Thorstensen Sommerstevnet

2. kvalifisering i Torp
Ridesenters Unghestcup
  P   R
10.-12. E TRØN Arnt Ove Bjerkås
Gunn Eva/Rune
K. Heistad/H. Grostad
Fride Linn
Nina Mari Eilertsen
Ole Stokke Baard Anders
Lindvaag
Else Thorstensen
Sommerstevnet
Oslo Horse Show Grand Prix Cup
Kval. Kingsland kat. 3 cup
Kval. Powercontrol kat. 2
Kval. Bjerke Eiendom cup
CSI junior Cup
CSI senior Cup
Unghest Cup
  P   R
17.-19. NM AGR Lag NM hest     Statutter Avholdt      
22.-26. L/E ÅLES Arnt Ove Bjerkås
Rune Rinnan
  Synnøve K. Dahlen   Avlyst      
August                    
1.-2. D TRHM Rune Rinnan
Else Thorstensen
Rune Rinnan
Tom Arvo Valdor Else & Rune Finale i HL-Cup   P S R
11.-16. NM DOR NM Senior/Unge Ryttere/Junior/Ponnier + finale i Unghest-Cupen     Statutter   P   R
15. Utv.klubb ORKD       På Torshus        
22.-23. D REPPE Rune Rinnan
Else Thorstensen
Inger Ohr Gustad
Elisabeth Sveri Ellen Kulbotten Sommerspretten   P S R
29. Utv.klubb TRØN Rune Rinnan   Kreves ikke På Torp Ridesenter Avlyst P    
28.-30. NM SØRK Lag NM ponni     Statutter   P   R
September                    
5.-6. D TRØN Rune Rinnan
Nina Mari Eilertsen
Inger Ohr Gustad
Marion Kyrresdatter Baard Anders
Lindvaag
3. kvalifisering i Torp
Ridesenters Unghestcup
Kval. klasser for KM
Unghestklasser
godkjent av NRYF
P   R
4.-6.   BHSK Feltrittstrening m/knøttecup 6. september           R
11.-13. D TRHM Rune Rinnan
Else Thorstensen
Fride Linn
Fr-lø: Arild Sivertsen
Søn: Tom Arvo Valdor
Mari-Ann Brevik Kretsmesterskap   P   R
26.-27. D BHSK Else Thorstensen
Rune Rinnan
Caroline Astad
Tom Arvo Valdor
Benedikte Hilmo
Leif A. Lihaug
Baard Anders
Lindvaag
    P   R
26.-27. Klubb ORKD Ellen Kulbotten Ellen Kulbotten Kreves ikke Klubbmesterskap        
Oktober                    
3.-4. D VDAL Kretsmesterskap i dressur   Statutter   P   R
9.-11. CSI 5 OHS Oslo Horse Show (Telenor Arena på Fornebu)       P   R
17.-18. L TRØN Rune Rinnan
Else Thorstensen
Fride Linn
Tom Arvo Valdor Ellen Kulbotten Finale i Torp
Ridesenters Unghestcup
  P   R
23.-25. L TRHM Marit Bergli
Gunn Eva Killingberg
Rune Rinnan
Petter Allan Ord Snorre Andrè
Pedersen
         
30.-1. nov. INM GRSK Innendørs NM (INM) for juniorer   Statutter        
31.-1. nov. D TRØN Rune Rinnan
Nina Lindbak
Fride Linn
Tom Arvo Valdor
Helene Wang
Må minst være
Stewardassistent
         
November                    
6.-8. INM AGR Innendørs NM (INM) for unge ryttere, seniorer og unghest Statutter        
13.-14.   NRYF Sprangkonferanse              
14.-15. D BHSK Else Thorstensen
Rune Rinnan
Caroline Astad
Ellen Kulbotten
Fride Linn
Tom Arvo Valdor
Elisabeth Sveri
Leif A. Lihaug
Baard Anders
Lindvaag
1. stevne i CVC        
28.-29. Utv.klubb TRØN   Må minst være SBA Kreves ikke På Torp Ridesenter   P   R
Desember                    
11.-12. D/Utv.kl? TRHM Rune Rinnan
Sigbjørn Brevik?
Rune Rinnan
Tom Arvo Valdor Mari-Ann Brevik Julestevne        
Terminliste RM Terminliste NRYF Stevnefordeling Statutter Søk etter teknisk personell
Kontaktinfo: Rune Rinnan rune.rinnan@broadpark.no 950 50 663 SD III, SSD, Steward I
Baard Anders Lindvaag baard@pharmawest.com 926 25 048 FEI Chief Steward, SD I
Else Thorstensen else-th@c2i.net 900 12 767 SD I, Steward I
Arild Sivertsen bjor-as@online.no 900 68 280 SB II
Tom Arvo Valdor tom.arvo.valdor@infocare.no 918 98 264 SB II
Anita Storsve anita@pharmawest.com 982 05 535 SD I
Ellen Kulbotten piruette@hotmail.com 976 37 211 SDA, Steward I, SBA
Fride Linn fridelinn@hotmail.com 403 18 287 SDA, SSDA
Nina Mari Eilertsen nina-monster@hotmail.com 911 53 571 SDA
Nina Lindbak nina_lindbak@hotmail.com 928 23 165 SDA
Maria Therese Anbakk anbakk@stud.ntnu.no 411 46 242 SDA
Sigbjørn Brevik sigbjorn.brevik@gmail.com 406 21 446 SDA
Maiken Johnsen maikenjohnsen@hotmail.com 938 47 145 SDA
Jan Hansen 414 12 032 SB I
Mari-Ann Brevik mari.ann.brevik@gmail.com 902 75 429 Steward I
Snorre Pedersen snorre.pedersen@gmail.com 976 11 219 Steward I
Benedikte Hilmo benedikte.hilmo@torp-ridesenter.no 932 47 252 SBA
Elisabeth Sveri mesveri@online.no 958 34 981 SBA
Caroline Astad carolineastad@hotmail.com SSDA
Rita Almaas ritaalmaas@hotmail.com 936 48 888 SSDA
Yngva Fearnley 918 54 388  SSDA
Inger Ohr Gustad tuppa007@hotmail.com SSDA
Anne Tone Magnussen anne_tone_m@hotmail.com 984 73 354 SSDA
Mats Frode Heitmann mfheitmann@epost.no 419 26 434 SSDA
Leif A. Lihaug leif@tronderenergi.no 924 44 383 SBA
Helene Wang? SBA
Utenfor Gunn Eva Killingberg jp-ulste@online.no 901 37 657
STRYK: Carsten André Sørlie carsten@rytter.no 970 86 010
Marit Bergli marit.bergli@reedbusiness.no 909 18 989
Christine Sandelin christine.sandelin@ntebb.no 959 24 412
Peter Alan Ord peter@moreinterior.no 924 13 604
Marion Kyrredsatter marion_holm@hotmail.com 404 97 868 SB I