Pro Spektrum CSI* 7-9 oktober 2005

Comp. no 1                        Young horses 5 year old

Comp. no 2                        Young horses 6 year old

Comp. no 3                        1,25 m

Comp. no 4                        1,35 m

Comp. no 5                        National CSI Cup

Comp. no 6                        Young horses 5 year old

Comp. no 7                        Young horses 6 year old

Comp. no 8                        1,30 m

Comp. no 9                        1,35 m

Comp. no 10                      1,40 m

Comp. no 11                      National CSI Cup

Comp. no 12                      Young horses 5 year old

Comp. no 13                      Young horses 6 year old

Comp. no 14                      1,35 m

Comp. no 15                      Arendal og Grimstad Grand Prix

Comp. no 16                      Final CSI Cup junior