Hovedside TRØN
TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB
Styremøte 08.01.03


Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb.

Tid:               Onsdag den 08.01 2003  kl. 20.00

Sted:              Midt Norsk Hestesportssenter.

Tilstede:        Morten Løes, Borgny Størseth, Svenn Roar Olsen,

           Gyda Olsen, Heidi Lund, Wenche og  Ingrid K Lundqvist.

Sak 1. Godkjenning av referat.

Referatet fra den 22.11.02 ble godkjent.

Sak 2. Regnskap for 2002 v. Heidi og Wenche.

Regnskapet for 2002 ble framlagt og gjennomgått av styret.

Sak 3. Årsmøte planlegging

Årsmøte flyttes til den 20.2.03.

Dresurutvalget, Sprangutvalget og Rekruterinsutvalget må sende inn årsberetning til Morten innen den 06.02.03. Årsberetningen sendes pr. mail til : mloes@statoil.com

Sak 4. Årsfest 18.01 v. Marthe.

Påmeldingsskjema og oppslag er sendt ut til sentrene, men så langt er det få påmeldte. Frist til å melde seg på er fredag den 10.02.

Sak 5. Klubbtrener, status v. Morten

Etter møte/seminar som ble arrangerte for trenere, er konklusjonen at klubben ikke ansetter egen klubbtrener. Hvert enkelt senter har ansvar for eget treneropplegg.

Sak 6 Eventuelt. 

* Morten setter opp et forslag til budsjett for 2003.

* Det blir sendt ut purringer på ubetalte kontigenter.

* Det blir sendt ut purringer på ubetalte startavgifter.

* Det kom flere forslag på aktiviteter for å verve nye medlemmer:

   - Forslag 1. Alle rideskoleelever får tilbud om medlemskap til en subsidiert pris.

                      (uten Hestesport)  

              - Forslag 2. Tilby instruktørene på sentrene en vervebonus pr. nyvervet bet. medlem.

* Styret har vedtatt å gi støtte til at formannen deltar på sprangkonferanse i Oslo.

* Stevner: Trøn arrangerer distriktsstevne den 15 - 16.02 

                 Trøn arrangere dressurstevne den 15 -16.03

                 Trøn søker om å arrangere landsstevne  den 25 - 27.04

                 Trøn søker om å arrangere elitestevne  den 13 -15. 06

* På valg til styre er: Nestformann , Kasserer, leder for utvalgene, dressur og rekruttering.

 

Neste møte: torsdag den 20.02.03  kl. 1800

Trondheim den  08.01.03

Referent.

Ingrid K Lundqvist

[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]