Styremøte TRØN 22.09.02

 

Saksliste

 1. Godkjenning av referat
 2. Regnskap
 3. Søknad om støtte til feltritskurs
 4. Sprangstevne neste helg, mannskapsliste.
 5. Stevner neste sesong
 6. Innmelding av kandidater til kretstrening
 7. Eventuelt

 

 

Referat:

 1. Referat forige møte godkjent.
 2. klubben har god økonomi og  vi har et akseptabelt beløp stående på konto.
  Heidi jobber med å få til en regnskapsrapport.
 3. Det er kommet en søknad om støtte  fra Nidelv Hestesportssenter til deltagelse ved
  banebyggerkurs i feltritt.
  Vi dekker deltageravgift for 2 personer samt kr. 1000,- i reisekostnad.
  Dette er en kompetanse som vil tilfalle klubben vår!
 4. Planer for gjennomføring og  mannskapsliste for stevnet ble gjennomgått og godkjent.
  Som vanlig var det visse problemer med å skaffe tilveie nokk mannskap.

 5. Vi kommer til å søke om følgende stevner for neste sesong:
  SPRANG
  -  Feb 15-16/2  inne
  -  Mars  15-16/3 inne
  -  April  25-26-27/4  Første utendørsstevne
  -  Mai  24-25  Rideskole-cup m/ distriktsstevne
  -  Juni  Elitestevne
  -  Sept.  20-21/9  Klubbmesterskap

  DRESSUR
  -  Mars  22-23/3  inne
  -  Mai  10-11/5 
  -  August  30-31/8
  -  Sept.  27-28/9  Klubbmesterskap


 6. Kretsen tar ut deltagere til kretstrening etter gitte kriterier og i samråd med trenerne
  rundt på sentrene.  Kriterier henges opp.

 7. Juleshowet bør arrangeres på en alternativ måte da det er for arbeidskrevende nå. Det
  settes ned en komité som jobber videre med saken
  Regler for årets rytterfest vil også gjennomgåes !!!

  Klubben ser på mulighetene samt behovet for å få egen klubbtrener i Dressur og Sprang. Viktig
  at dette kommer som et suplemang til allerede eksisterende treninger rundt på sentrene.