RESULTATER D-STEVNE SPRANG 12-14 APRIL 2002

RESULTATLISTE  KL 2 A1:d  fredag 12. april 2002

Startende: 13     Premierte: 4 

Nr

Rytter

Hest

Klubb

Poeng

1

Mari Hårstad By

Constanza        

ORK

0-0 23,8

2

Maren Hammer

Sweet Oswalt   

TRØN

0-0 25,0

3

Kristine Bruun Olsen

Pr. Pontoppidan

TRØN

0-0 25,2

4

Kristin Hoven

Danaia

STCH

0-0 25,7

5

Heidi Kjetså

Sabur

NSRK

0-0 27,2

6

Guro Slettestøl

Nils

TRHM

0-0 28,3

7

Margtrete Kvarberg

Kazimir

TRHM  

0-0 30,6

8

Siv Tone Myr

Dance witha stranger

REPP

0-4 22,5

9

Elisabeth Søreid           

Provence

TRHM

0-4 36,3

10

Ingvild Hongset 

Natasja

TRØN

0-8 30,3

11

Christel Haarstad          

Tilia

OHSK  

4 55,7

12

Aminda Sneve Ingulfsson

Santa

OHSK  

4 65,1

13

Marielle Samstad

Wellington

MELH  

4 65,

RESULTATLISTE  KL 3 LC Ponni A:1d fredag 12. april 2002

Startende: 4      Premierte: 1

Nr Rytter Hest Klubb Poeng

1

Camilla Kleven

Algatre

trhm

0-0 25,3

2

 Katrine Thorstensen

 Trollheimens Jomar

 STCH

 4 25,3

 3

 Camilla Hoven

 Stjernlotta       

 STCH

 4 33,1

 4

 Karolina Siwka

  El Areb

 TRHM           

 elm

RESULTATLISTE  KL 4 LB Ponni A:1c fredag 12. april 2002

Startende: 4      Premierte: 1 

Nr

Rytter

Hest

Klubb

Poeng

 1

 Aminda S Ingulfson

 Santa  

OSHK

 0-0 23,2

 2

 Maren M Hammer

 Sweet Oswalt

TRØN 

 0-0 23,6

 3

 Camilla Hoven

 Stjernelotta

 STCH

0-0 24,8 

 4

Camilla Kleven

Algatre

TRHM

Lørdag 13.04.02

 RESULTATLISTE KLASSE 5, 100 CM  7 premierte 

NR

RYTTER

HEST

KLUBB

POENG

1

Steiro, Alexandra

Passier Lerup

AREN

0-0 32,9

2

Johansen, Cecilie Grøtte

Casino Raoyal

OHSK

0-0 33,9

3

Grostad, Heidi

Astine

TRHM

0-0 34,0

4

Kjetså, Heidi

Sabur

NSRK

0-0 34,8

5

Nesset, Trude

Admiral von Rosen

TRHM

0-0 37,8 

6

Kristiansen, Siri

Djengis Khan

SKHK

0-0 38,4

7

Ryen, Bente

Basse

TRHM

0-4 32,0

8

Olsen, Kristine B.

Hey Jude

TRØN

0-0 35,7

9

Hestad, Bendik

Little Cracker

DRAM

0-4 37,6

10

Botten, Knut

Anidora

STCH

0-8 26,4

11

Søreid, Elisabeth

Provence

TRHM

0-0 49,7

12

Smevik, Sverre

Coastguard

TRØN

0     61,4

13

Raanes, Maria

Starlight

TRHM

4      46,0

14

Myhr, Siv Tone

Dance with a Stranger

TRØN

4      51,4

15

Aakernes, Maria

Let`s Ramble

TRØN

4      55,0

16

Dahl, Karin

Nuwanda

REPP

4      60,0

17

Hustad, Siri

Comtes Tunikus

STKJ

4      61,4

18

Sundseth, Elisabeth

Mr. Murphy

TRHM

4      61,8

19

Hansen, Camilla Valsø

Jonas

VAAD

4      69,3

20

Hestad, Bendik

Chico

DRAM

4      78,6

21

Steinsvik, Kristine

Philipa

TRØN

4      79,7

22

Andersen, Lise

Poseidon

TRHM

4      86,0

23

Slettmyr, Siri

Boris Bomstoerk

TRØN

8      75,9

24

Kjørsvik, Venil

Victor X

FRÆN

8      75,6

25

Hestad, Bendik

Lillegutt

DRAM

8      82,4

26

Fearnley, Yngva

Lisa Wetha

TRHM

12    81,0

27

Kleven, Silje

Ibiza

TRHM

16    81,3

 

 

 

 

 

 

Flatjord, Merete

Oscar af Ulstrup

TRHM

ELIMINERT

RESULTATLISTE  KL 6 110 cm A:1c lørdag 13. april 2002

Startende: 30    Premierte: 7

Nr Rytter          Hest             Klubb  Resultat  
1 Vik, Marit Moen Silke     TRHM  0-0  26,5
2 Dahl, Karin    Nowanda        REPP   0-0  28,1
3 Løes, Ingrid Helene   Flo-Jo TRØN   0-0  30,6
4 Halvorsen, Lise-Lotte  Cheri    TRØN  0-0  30,8
5  Høylo, Margrete  C.Zezanne      TRØN   0-0  33,8
6 Riber, Kent    Elvis     TRØN 0-0  38,3
7  Aaberg, Julie       Miss Maud       TRØN 0-2  47,4
8 Dahl, Tore   Touchè         TRØN    0-4  30,2
9 Jannicke  Lund,  Julis Kira  TRØN   0-4  31,3
10 Erdal, May Helen   Corleone     TRØN    0-4  32,1
11 Nesset, Trude       Alida          TRHM        0-4  33,8
12 Aakernes, Maria    Let`s Ramble   TRØN  0-8  41,5
13 Gjeldnes, Tom Vidar   Zowie  TRØN    0-8  39,7
14 Lyng, Marte Pimpernel    TRHM    0-ELM
15 Botten, Knut     Anidora         STHC     4     54,2
16  Aakernes, Maria     Barucci       TRØN       4     61,0
17 Steiro, Alexandra    Passiar Lerup  AREN       8     63,1
18 Johansson, Cecilie Grøtte       Casino Royal  OHSK      4     66,4
19 Viken, Mari  Carisma  TRØN  4     66,5
20 Steinsvik, Kristine   Philipa      TRØN 4     66,7
21  Slettmyr, Siri        Boris Bomstoerk     TRØN    4     67,0
22  Grostad, Heidi       Astine        TRHM     4     67,1
23 Smevik, Sverre    Venus   TRØN 4     67,8
24 Smevik, Sverre  Coatsguard     TRØN   4     69,5
25 Fearnley, Yngva    Lisa Wetha TRHM    4     75,3
26 Hestad, Bendik    Little Cracker  DRAM  8     74,5
27  Hansen, Camilla Valsø Jonas VAAD  12   74,7
28  Kleven, Silje      Ibiza   TRHM 27   90,9
29  Hustad, Siri               Comets Tunikus         STKJ   35    94,5
30 Kjørsvik, Venil   Victor X         FRÆN      37    96,3

RESULTATLISTE  KL 7 120 cm A:1d lørdag 13. april 2002

Startende: 16    Premierte: 4 

Nr Rytter Hest Klubb Poeng
1 Løes, Ingrid Johanne  Flo-Jo      TRØN   0-0  31,6
2 Lyng, Marte  Pimpernel  TRØN  0-0  43,0
3 Viken, Mari          Carisma    TRØN   0-0  44,0
4 Sæterøy, Ådne   Irish Miss  TRØN     0-4  29,7
5  Smevik, Sverre   Nike    TRØN       0-8  56,2
6 Aakenes, Maria   Barucci   TRØN 4     69,3
7 Andersen, Lene A Vercours Rouge    TRØN   4     69,7
8 Halvorsen,  Lise-Lotte   Cheri TRØN 4     70,9
9 Juberg, Stian Rouge La Femme  TRØN     4     79,9
10 Smevik, Sverre      Livignio          TRØN      4     51,9
11 Erdal, May Helen  Corlone        TRØN  8     76,3
12 Aaberg. Julie H. Miss Maud TRØN    8     87,1
13 Riber, Kent  Elvis  TRØN  11   86,6
14 Nesset, Trude     Alida TRHM 16    87,1
15 Gjeldnes, Tom Vidar Zowie    TRØN  45    108,4
  Lund, Jannicke  Julius Kira    TRØN   ELIMIN. 

RESULTATLISTE  KL 8 130 cm A:1a lørdag 13. april 2002

Startende: 4 Premierte: 1 

Nr Rytter Hest Klubb Poeng
1 Andersen, Lene E Vercous Rouge TRHM    0   78,6
2 Sæterøy, Ådne    Irish Miss    TRØN  4   77,6
3  Smevik, Sverre  Livignio          TRØN    10  89,1
4 Juberg, Stian    Rouge La Femme TRØN   ELIMIN
 

RESULTATLISTE  KL 9 100 cm A:1d søndag 14. april 2002

Startende: 24 Premierte: 6

1 Camilla Viken  Desire Felicia    repp   0-0 26,6
2  Catrine Løften     Ewerest Benino   stch 0-0-30,0
3 Bendik Hested Chiko   dram  0-0 30,8
4 Siri Kristiansen  Djengis Khan   trøn 0-0 37,2
5  Knut Botten   Anidora  stch    0-4 26,2
6 Kristine Bruun Olsen    Hey Jude       trøn 0-4 28,4
7 Bendik Hestad   Lillegutt     dram  0-4 31,2
8 Venil Kjørsvik  Viktor x   fræn  0-4 33,4
9  Elisabeth Søreid  Provence  trhm   4  32,1
10  Siv Tone Myhr Dance with a stanger  repp  4  35,0
11 Cercilie G Johanson    Casino Royal   ohsk  4  35,7
12 Charlotte Vanvik  Løvaldsmia            trøn  4  36,0
13 Trude Nesset Admral von Rosen  trhm    4  37,1
14 Elisabeth Sunset  Murphy  trhm    4  38.6
15 Randi Pedersen    O’landa    trøn 4  40,8
16 Silje Kleven     Ibiza  trhm  4  52,4
17  Lise Andersen   Poseidon   trhm  7  60,1
18 Lise Andersen   Symbol    trhm  8  56,7
19 Camilla Viken   Mystique repp 12  55,6

20       

HeidiGrostad                          Astine trhm 19  64,1
  Camilla Kleven   Algatre      trhm  elm
  Yngva Fernley        Lisa Wetha           trhm   elm
   Heidi Kjettså  Sabur           nsrk elm

RESULTATLISTE  KL 110 cm A:1c søndag 14. april 2002

Startende: 20 Premierte: 5

Nr  Rytter     Hest  Klubb    Poeng
1 Kent Riber    Elvis       trøn     0-0 16,9
2   Lise Lott Halvorsen       Cheri   trøn    0-0 18,1
3  Knut Botten   Anidora       stch     0-0 18,2
4  Margrete Høylo          C, Zanne  trøn   0-0 18,8
5 Cecilie G Johansson     Casino Royal oshk  0-0 19,0
6  Trude Nesset  Admiral von Rosen   trhm    0-0 20.1
7 Siri Kristiansen   Djengis Khan      trøn      0-4 20,1
8 Marit Moen Vik   Silke trhm   0-4 23,7
9 Kristine Bruun Olsen   Hey Jude      trøn    4  48,6
10  Randi Pedersen       O’landa    trøn   4  53,2
11 Maria Aakernes Let’s Raamble   trøn   4  53,4
12 Tore Dahl     Toche       trøn    8  50,6
13 Marte Lyng        Pimpernell    trøn  8  56 
14 Heidi Grostad    Astine    trhm   9  64,1
15 Karin Dahl   Nuwanda        repp 12  51,8
16 Camilla Viken    Desiree Felicia       repp  14  61,8
17 Cathrine Løften    Everest Benino       stch    21  76,1
  Silje Kleven       Ibiza   trhm  trk
  Venil Kjørsvik   Viktor X   fræn   elm
  Siri Slettmyr Boris Bomstærk          trøn  elm 

 RE SULTATLISTE  KL 120 cm A:1d søndag 14. april 2002

Startende: 14 Premierte: 3

Nr Rytter Hest Klubb Poeng
1 Trude Nesset  Alida   trhm   0-0  31,6
2 Maria Sundfær  I’ Costa      trøn  0-0 25,5
3  Maria Aakenes  Barucci   trøn  4  52,6
4 Kent Riiber  Elvis  trøn  4  52,9
5 Ådne Sæterøy   Irish Miss      trøn   4  56,0
6  Lene Andersen   Vercors Rouge   trøn   4  66,5
7 Sverre Smevik  Nike  trøn   8  59,5
8 Marte Lyng  Pimpernell      trøn  8  64,0
9 Lise Lott Halvorsen       Cheri     trøn  12 65,9
10  Stian Juberg   Rouge La Femme   trøn    30 77,5
  Karin Dahl    Nuwanda     repp  elm
  Marit Moen Vik     Silke    trhm   trk 

RESULTATLISTE  KL 130 cm A:1a søndag 14. april 2002

Startende: 4  Premierte: 1 

Nr Rytter Hest Klubb Poeng
1 Ådne Sæterøy     Irish Miss  trøn       0-0 32,2
2 Maria Sundfær I’Costa   trøn     0-4 30,0
3 Sverre Smevik  Livignio     trøn 0-4 37,6
4  Lene Andersen      Vercors Rouge         trhm  elm