Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Sprangutvalgsmøte 12.05.07

Sted: Øysand

Til stede: Sverre Smevik, Sverre Fordal, Rune Rinnan, Arild Sivertsen, Fride Linn

Sakliste: Se vedlegg 1.

Sak 1. De punktene utvalget i første omgang har besluttet og konsentrere seg om er:

*Vi skal være et sportsutvalg, der vi har ansvaret for sprang delen i klubben.

*Sportslig satsning og tilrettelegging/planlegging fra rekrutt- til elitenivå.

Det vil si organisering av senter- og klubbtreninger for alle nivå. Med sentertreninger mener vi de treningene som allerede foregår pr. i dag. Der May Helen Sivertsen har ansvaret for ponniene, og Sverre Smevik hestene. Vi utelukker selvfølgelig ikke andre medlemmer av klubben på disse treningene, men da mange av våre medlemmer står på andre staller, har mange av disse egne treninger. Pga. dette har vi valgt å ha sentertreninger som vanlig i ukedagene. Klubbtreninger og utdanningshelger vil      da senere bli lagt til ledige helger/dager, der alle våre medlemmer vil bli invitert.

 *Terminlister.

Utvalget har ansvaret for oppsettet av stevner og treninger gjennom året. Med dette kommer også godkjenning, og søknader om stevner til NRYF. Klasseoppsetting og dags fordeling blir også diskutert og satt opp i henhold til utøvernes og de frivilliges fordel.

 Sak 2. Oppgaver i utvalget.

*Preposisjoner: Godkjenninger og søknader til NRYF.

Blir i samråd med utvalget tatt hånd om Rune Rinnan.  

 *Sportslig satsning, med plan for utdanning og tilrettelegging.

Frontfigurene her er Arild Sivertsen og Sverre Fordal. Utvalget har diskutert at dette med fordel bør gjøres i samråd md trenerne (seniorene) for best resultat. Det vil bli jobbet mye for at dette samarbeidet skal lykkes.

Sak 3.* Landstevnet 24-25 mars.

- Ingen endringer her da dette stevnet allerede er godkjent av forbundet.

 *Hestehoven (L) 21-22 april.

- Ingen endringer. Godkjent av forbundet.

*Mai stevnet (D) 12-13 mai.

- Dette stevnet er oppdelt med lave klasser lørdag (Fra 60cm) og høye klasser søndag. Utvalget tar sikte på å invitere mindre staller rundt om i Trøndelag til dette stevnet. Målet er at rekrutteringen skal få en positiv dag på stevne sammen med de mer rutinerte.

*Sommerstevnet. Dette stevnet er delt inn i 3 stevner. Distrikt - , lands – og elitestevne.

- 7-9 juli (D) – Dette stevnet er godkjent av utvalget.

- 10-11 juli (L) – Også godkjent av utvalget.

- Utvalget har diskutert forskjellige løsninger i henhold til elitestevnet. Dette pga. fordeling av fridager, både for hester og ryttere, da stevnet strekker seg over flere dager. Dette kommer vi tilbake til.

Sak 4. Som vist i sak 1, skal utvalget arbeide med sportslig satsning og tilrettelegging. Arild Sivertsen og Sverre Fordal har i hovedsak fått dette som arbeidsoppgave. (Som vist i sak2) Siden vi har planer om å få med trenerne (seniorene), er målet å kunne sende flere ekvipasjer på større stevner, slik at nivået blir høyere. Planen er da å plukke ut et antall stevner i året, som det da gies reisestøtte til. Dette gjelder da for de rytterne som er plukket ut som aktuelle av utvalget og trenerne. Målet må da være å hevde seg i større konkurranser. Eks. NM individuelt og lag. Dette blir det mer informasjon om etter hvert som vi vet hvor mye midler vi sitter med.

- En annen satsning for året er at vi ønsker samholdet og det sosiale inn i klubben , og sporten igjen. Være seg å dra ut å spise sammen ved forskjellige tilstelninger (eks. stevner eller utdanningshelger) Det å være sammen uten om stallen. Forslag på dette kommer senere.

Sak 5. Besluttet at det blir sentertreninger istedenfor klubbtreninger. Klubbtreninger vil senere bli lagt til aktuelle helger/dager.

Hilsen sprangutvalget.

 

Til begynnelsen av møtereferatet     Andre møtereferater

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.