Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Sprangutvalgsmøte 04.10.07

Sted: Øysand

Til stede: Sverre Smevik, Sverre Fordal, Arild Sivertsen, Fride Linn

 

TRENINGER

 

Det er laget forslag ang. gjestetrenere i klubben, i henhold til den sportslige utviklingen. Dette vil i første omgang være et tilbud til trenere i klubben, da vi mener treningstilbudet nedover fungerer pr. i dag.

 

Sverre Fordal har forhørt seg i Sverige, bl.a m. Niclas Palmer. Han er villig til å hjelpe klubben med treninger og oppfølging, slik at våre trenere får inspirasjon til å fortsette med sine treninger. Med dette håper vi å utvikle sporten videre, slik at nivået og kvaliteten blir bedre.

 

Forslaget er som følger.

Vi forsøker og få til 4-5 helger i året m. gjestetrener. Dette er først og fremst et tilbud til trenere i TRØN , men TRØN forbeholder seg retten til å invitere andre trenere/ryttere om det blir aktuelt.

 

Nivået på disse treningene må diskuteres, men om andre ryttere blir invitert til disse treningene, vil trenerne få egen gruppe og eget opplegg. Dette pga. at trenerne skal få konsentrere seg om sin opplæring/trening, og ikke deres elevers trening.

 

Uttak og oppsett blir tatt ut i fra ambisjoner og personlig vurdering. Dette gjøres av Sverre, Sverre og Arild.

 

I første omgang forsøker vi å få Niclas Palmer hit på en treningshelg før jul. Videre vurderinger vil bli gjort etter dette.

                                                              Sprangutvalget.

 

Til begynnelsen av møtereferatet     Andre møtereferater

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.