Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Nytt sprangreglement fra 1. mai 2007

Her har du hovedpunktene i stikkordsform.
Kilde: Dommerkonferansen i januar 2007 v/Ivar Alme.
Spørsmål kan stilles til Rune Rinnan.

Innholdsfortegnelse

Besiktigelse av banen
45 sekunders regel før start
Kryssing av startlinjen
Vanngrav
Trippelbar
Alternative hindre ved vegring
Ri rundt foregående hinder
Ri forbi neste hinder for å få bedre anridning
Hjelp til justering av utstyr
Elektronisk tidtakingsutstyr med tavle kreves ved L- og E stevner
Tidtaking
Eliminasjon ved 1. fall uansett om det er mesterskap
Tidstilleggstid ved vegring med nedrivning
Hoppe hinder etter eliminasjon
Oppvarmingsbaner og oppvarmingshinder
Uteblivelse fra premieutdeling & antall til premiering i propper
Antrekk
Saling og bisling
Kvalifikasjonskrav fra LA/1,20 m
Klassebeskrivelsene er satt opp annerledes
Tre- eller flerkombinasjon kan kun inngå i klasse 1,20 m/LA og høyere
Klasser for ponnier med hinderhøyder med inntil 5 cm overskridelse
Bedømmelse A, § 238 (gamle A0, A1a++)
Bedømmelse C, § 239
Konkurranser over to faser § 274 (gamle A1c++)
Reglementer

Kap. 2 Baner og oppvarmingsbaner

202 Banen åpen min. 10 min.

203.2.2 ...Dommeren har anledning til å forlenge 45 sekundersgrensen, dersom uforutsette hendelser oppstår…

Dersom startlinjen krysses i riktig retning for annen gang etter at startsignal er gitt og uten at første hinder er hoppet regnes dette som ulydighet. Under spesielle omstendigheter har dommeren anledning til å avbryte starten og gi nytt startsignal.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap. 3 Hindre

211.2 Vanngrav skal være minst 30 % bredere (foran) enn lengden.

212.4 Trippelbar kun som første element i kombinasjon. Kun L og E-stevner.

215 Alternative hindre, vegring:
Uten nedrivning: Valgfritt neste forsøk.
Med nedrivning: Vente, nytt signal, valgfritt.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap. 4 Bedømmelse

219.1.4 ... Det regnes også som ulydighet å vende rundt det hinder som sist ble hoppet, med mindre dette er banebyggers tiltenkte ridevei.

222.3 Det regnes som utbrytning, og bedømmes som slik, dersom en del av hesten passerer forlengelseslinjen av hinder som skal hoppes, element i kombinasjon, mållinjen eller obligatorisk vendepunkt.

225 Utillatt hjelp
Unntak: … Å hjelpe en oppsittet rytter med å justere sal, hodelag og utstyr (ikke pisk).
Dømmes: Stahet (står stille), klokka går.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap. 5 Tid og tempo

229 Nedtellingstavle ved L og E stevner.

231 Ulydighet under avbrutt ritt/232 Korreksjon av anvendt tid:
1: Klokken startes når hesten ”tar av”.
2: 2. evt. 3. vegring dømmes selv om klokken ikke er startet.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap. 6 Feilpoeng

236 Poengtabell 1. fall (hest og eller rytter) = eliminasjon, uansett.

Tidstilleggstid ved vegring med nedrivning er 6 sekunder.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap. 7 Eliminasjon, diskvalifikasjon, bøter

240.2 Ekvipasjen kan forsøke å hoppe ett hinder etter å ha trukket seg eller etter å ha blitt eliminert, forutsatt at hinderet inngår i den aktuelle klassen. Dette gjelder derimot ikke om ekvipasjen er eliminert pga fall.

§ 244 omhandler hva som er tillatt/påkrevet:

1: Oppvarmingsbaner.
2: Oppvarmingshinder.
3: Trening utenom oppvarming til konkurranse.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap 9 Plassering og premiering

248.2 Dersom en premievinner ikke deltar på en premieseremoni med gyldig grunn, kan overdommer bestemme at premien til den rytteren dette angår, holdes tilbake. Derfor må arrangøren publisere i proposisjonen og programmet antall premievinnere som skal delta i premieseremonien(e).

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap 10 Ryttere og hester

256.1.1 Antrekk

… og ridestøvler eller jodphurs med leggchaps i samme farge, uten frynser, ... lys skjorte med korte eller lange ermer…Ved D-stevner (og lavere) er det ikke krav til ridejakke.

257 Saling og bisling.

257.5 Det er ikke tillatt å binde opp hestens tunge.

257.9 Det er tillatt å bruke dressurpisk ved trening på bakken, med mindre det rides over bommer.

258 Kvalifikasjon

258.3 For deltagelse i klasse 1,20 m (ponni LA) og høyere kreves at ekvipasjen som enhet har gjennomført 2 feilfrie grunnomganger i klasse inntil 10 cm. lavere enn aktuell klasse, på D-stevne eller høyere. Kun klasser med bed. A eller to faser virker kvalifiserende. Rytter som er plassert i 1,50 m i løpet av inneværende og foregående år, er likevel kvalifisert med alle hester.

Les mer her angående kvalifisering og andre reglementsendringer
Informasjon angående gjennomføring av kvalifiseringskrav.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

Kap 12 Konkurranser

261.3 og 4 Klassebeskrivelsene er satt opp annerledes
Lengdehinder:
Okser: Maks høyde + 20 cm.
Trippelbarr: Maks høyde + 40 cm.

261.1 Tre- eller flerkombinasjon kan kun inngå i klasse 1,20 m/LA og høyere.

261.6 Arrangører kan arrangere klasser for ponnier med hinderhøyder med inntil 5 cm overskridelse av målene i standardklassene. Maks høyde og lengde kan da økes med 5 cm utover standardmål for gjeldende klasse. I proposisjonen angis da eksempelvis Lett A + 5 cm. Kvalifisering, championatpoeng osv. følger dog de angitte navn på standardklassene.

Bedømmelse A, § 238

Flere varianter, likeplassert på samme antall feilpoeng osv.
Hvis det skal være omhopping, må det angis i proposisjonen.
De vanligste:
A0 = 238.2.1.
A1a = 238.2.2 (Bed. C kan benyttes i omhopping).

Bedømmelse C, § 239

Kun fra 1,30 m.
Kan arrangere omhopping, hvis angitt i proposisjonene.

Konkurranser over to faser § 274

Fase to er ingen omhopping (overskreden tid)

A1c = 274.5.3

A1d = ikke lenger blant oss

Første fase alltid bed. A, 2. fase kan være bed. C.

Innholdsfortegnelse   Reglementer   Startside   Stevner

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.