Startside

Startside Om TRØN Stevner Treninger Aktivitetsplaner Gjestebok Bilder STRYK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Innkalling til årsmøte
for
Trøndelag Hestesportsklubb

Innkallingen ble kunngjort i Adresseavisen og bekjentgjort på klubbens hjemmeside. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

Mandag 25. februar, kl. 19:00

Midt-Norsk Hestesportssenter, Øysand

Saksliste:

1)      Valg av møteleder

2)                  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

3)                  Behandle årsmelding

4)                  Behandle regnskap

5)                  Valg på styre og utvalg

6)                  Fastsette kontingent for 2009

7)                  Vedta budsjett

8)                  Valg på representanter til ryttertinget

9)                  Behandle innkommende forslag:
   - Forslag til reviderte klubblover

 

Det blir enkel servering av kaffe og kaker. Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

Styret 30.01.2008

 

Årsmelding 2007
for
Trøndelag Hestesportsklubb

Generelt

Vår medlemsmasse har hatt en positiv utvikling i løpet av 2007. Vi har ved utgangen av året 259 medlemmer. Dette er en oppgang fra tidligere år. Det er nok flere årsaker til dette, men en er antakelig knyttet til driftsovertakelsen av Midt-Norsk Hestesportsenter. I løpet av året har stallene blitt fylt opp med positiv virkning både for økonomi og medlemstall.

Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra er og vil være den viktigste arenaen for ny rekruttering. På dette område har vi fremdeles et stort potensial. I løpet av 2007 har flere hundre rideskoleelever benyttet tilbudene på disse sentra uten at klubben har vært i stand til utnytte dette i særlig grad når det gjelder rekruttering.

I løpet av de siste to til tre år har klubben blitt en formidabel arrangør av ridestevner, både i antall og kvalitet. Vi har arrangert 15 stevner i sprang og 5 i dressur. Alt ifra drive-in til elite stevner. Totalt har vi hatt 40 stevnedager på Øysand hvor flere av våre medlemmer på arrangørsiden har bidratt hver eneste dag.  Dette setter fokus på dugnadsinnsatsen vår som er sterkt presset. Vi har ikke noe ønske om å redusere stevnetilbudet, men skal dette opprettholdes må dugnadsinnsatsen fordeles jevnere.

I juli arrangerte vi sommerstevne, men denne gangen som tre sammenhengende stevner av kategori distrikt, lands og elite. Tilbakemeldingene var gode så dette vil bli gjentatt i 2008.

Sportslige resultater har for 2007 holdt seg på det jevne. Vi mangler topplasseringene i nasjonale mesterskap, men har mange og gode plasseringer på andre større og mindre stevner. Lag NM i sprang og finalen i Norgesserien var vi kvalifisert for, men deltok ikke bla grunnet flytting av arrangements dato. Når det gjelder lagarrangement generelt er styret av den oppfatning at dette er god måte å konkurrere på og ønsker å støtte slik konkurranse økonomisk.

Klubben har en sunn økonomi og det er verd å merke seg at omsetningen for 2007 har nådd nye høyder med over 1,1 million kroner. De desidert største bidrag kommer fra stevnearrangement og salg i kantina. Dette er gledelig og gjør oss i stand til bl.a. å bruke midler på både på investeringer i en bedre hinderpark og til trening og utdanning av våre ryttere. Omsetningsnivået er også et tydelig bevis for at aktivitetsnivået i klubben er høyt.

Klubben besluttet i 2006 å inngå en leieavtale for drift av Midt-Norsk Hestesportsenter på 5 år med ytterligere mulighet for leie i 5 nye år. Etter fjorårets drift, som var første hele driftsår, viser foreløpige regnskaper at driften har gitt et godt resultat som vil komme oppstallatører og klubbens medlemmer til gode ved bedre treningsforhold og fasiliteter. Antall oppstallatører på Øysand har også økt i perioden slik at stallene ved inngangen til 2008 er fulle.

Klubben styre har for 2007 bestått av Morten Løes (leder), Gunnar Hammer (nestleder), Martha Torvik (sekretær), Toril Frengen (kasserer), Tore Johansen (styremedlem rekrutt), Arild Sivertsen (styremedlem sprang), Silje Engesvik (styremedlem dressur) og Dagny Viken (styremedlem junior). Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden.

Sprangutvalget

Utvalget har bestått av Arild Sivertsen Leder, Rune Rinnan, Sverre Fordal, Sverre Smevik og Fride Linn. Utvalget har innkalt andre fra styre og senter der det har vært behov.

Utvalget har hatt 5 egne møter, samt div møter før stevner etc. 1 fellesmøte for ryttere og deltatt på sprangkonferansen for TRØN.

Det har vært mye arbeid knyttet til stevner, da klubben har hatt totalt 15 stevner i sprang, derav 3 Drive in, 7 D-stevner, 4 L-stevner og ett E- stevne.

Klubbmestere

Ponni kat. II & III
Gull: Krogstad, Ine - Oltana Mak
Sølv: Fremstad, Lise - Kleopatra

Ponni kat. I
Gull: Moen, Marita Ch. - Petite Feur
Sølv: Vordahl, Karianne - Tamara VI

Rekrutt
Gull: Bjerkan, Heidi Lien - Arix
Sølv: Sundal, Cecilie - Fairy Tale
Bronse: Hilmo, Benedikte - Céline

Junior
Gull: Øverlie, Marianne - Entertainer
Sølv: Ommedal, Madeleine Sivertsen - Sjors
Bronse: Haagensli, Dina Birgitte - Farok

Unge ryttere
Gull: Hammer, Maren Marie - Grani 29
Sølv: Løes, Solveig - Last Time
Bronse: Weltzien, Anja - Andante-W

Senior
Gull: Løes, Ingrid Helene - Stratego
Sølv: Bertelsen, Christine - Irish Gold van De Wolfsakker
Bronse: Smevik, Sverre - Pia Alegra

Medaljer i kretsmesterskap 07 fra TRØN

Ponni kat. II & III
Gull: Krogstad, Ine - Oltana Mak
Sølv: Fremstad, Lise - Kleopatra

Ponni kat. I
Gull: Moen, Marita Ch. - Petite Fleur

Rekrutt

Gull: Lindbak, Nina - U
Sølv: Brovold, Maja - Baba
Bronse: Wang, Helene - Udo Quick
4. Johansen, Hege - Ronaldo

Junior
Sølv: Farstad, Kathrine - Orisca

Unge ryttere
Sølv: Opshaug, Ellinor - Am I Marvellous
Bronse: Hammer, Maren Marie - Grani 29

Senior
Sølv: Bertelsen, Christine - Irish Gold

 

Vi har hatt deltakere fra klubben på flere L og E stevner rundt i landet og flere ryttere har deltatt i NM.

Den sportslige utviklingen i klubben er bra, det er mange aktive utøvere og det forventes stor fremgang videre i de neste år. Vi har et bra potensial å bygge videre på, det kreves kun å sette dette i et godt system.

Vi har tidlig på nyåret 08 etablert et trenings opplegg med Niclas Parmler, som er ment for trenere og seniorryttere, samt de beste juniorer/unge ryttere. Dette ser meget lovende ut videre.

Utvalget har påbegynt arbeide med langtidsplan for sportslig utvikling.

Til slutt vil jeg gjerne rette en takk til de ildsjeler som har stått på med de stevner vi har arrangert i året som har gått, uten dere hadde det ikke vært mulig, samt en takk til Melhus Videregående Skoles elever som går på rytterlinja for deres store bidrag på dugnader.

Sprangutvalget v/Arild Sivertsen (leder)

Dressurutvalget

Utvalget bestod i 2007 av:

Leder: Silje Engesvik
Elisabeth Parelius (ansvar for treningene)
Berit Isaksen
Gyda Olsen
Kristine Eide.

I Oktober sa Gyda takk for seg og vi tok inn Ragnhild Johansen som erstatter.

Følgende aktiviteter har dressurutvalget i TRØN bidratt med i 2007

Stevner

Det ble avholdt 4 D-stevner og ett L-stevne i tillegg til ett drive-in og ett utvidet klubbstevne. På D-/L-stevnet i juni var det 89 startende ekvipasjer! Det var mulig å kvalifisere seg til Breeders og NM jr.

Grunnet dommermangel ble flere stevner avlyst eller degradert til å kun gå opp til LA. Dommermangelen var et nasjonalt problem som NRYF er klar over og vi håper utdanning av dommere skal hindre såpass omfattende problemer i framtiden.

Treninger

Ny klubbtrener for dressur, Sverre Smevik hadde treninger hver mandag og onsdag.

Louise Almlund hadde treninger nesten hver fredag formiddag. Louise har forresten markert seg sterkt nasjonalt i 2007.

Ole Linnet hadde flere helgetreninger og disse var svært populære. Lange ventelister er blitt en vane på helgekursene til Ole.

Gjesteinstruktør Dolf Keller kom til Øysand 1 helg i november. Dolf er landslagstrener for det tyske juniorlaget i dressur, samt for feltrittsrytterne. Vi håper han vil komme tilbake igjen så vi kan lære av den store mester (”meistermacher” kaller de ham i Tyskland).

Trøndelag Hestesportsklubb AS

Trøndelag Hestesportsklubb AS stiftet pr. 1. mars 2006 med en aksjekapital på 100.000.- Selskapet eies med 100 % av klubben.

Styreleder er Gunnar Hammer, med Monica Nesje, Morten Løes, Niels Parelius og Sverre Riber som styremedlemmer.

Selskapet vil for 2007 levere et positivt økonomisk resultat. Resultat og balanse blir lagt ut når det er ferdig revidert av selskapets revisor, Systemrevisjon AS. Selskapets ledelse begrunner det gode resultatet med effektive driftsrutiner og høy utleiegrad. Ledelsen vil foreslå at overskuddet disponeres til fortsatt bedring av fasiliteter og treningsforhold, i tråd med selskapets vedtekter.

Regnskap og budsjett

Vedlagt følger resultatregnskap og budsjett. Det fullstendige regnskapet samt ballanse med revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet.

 

Regnskap 2007 og budsjett 2008

 

Konto

Regnskap 2007

 

Budsjett 2007

Budsjett 2008

3120 Sponsorinntekter

-55600

 

-20000

-60000

3320 Stevneinntekter sprang

-393479

-

-300000

-400000

3400 Offentlige tilskudd

-7000

 

-7000

-7000

3440 Stevneinntekter dressur

-22861

 

-23000

-23000

3450 Kursinntekter dressur

78351

 

0

-70000

---- Kursinntekter sprang

 

 

 

-50000

3900 Oppstalling

-71841

 

-90000

-80000

3920 Årskontingenter

-64100

 

-65000

-65000

3940 Gebyr ved ubet. startavgift.

-1400

 

0

-1000

3960 Bingo/lotteri

-131648

 

-10000

-70000

3999 Kantine inntekt

-289589,50

 

-210000

-350000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1115869,50

 

-725000

-1176000

 

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer

156960,70

 

65000

150000

4020 Startkontingent krets/NRYF

29617

 

23000

30000

4100 Oppstalling

200

 

6000

1000

4110 Stevneutgifter/sprang

479480,26

 

180000

450000

4230 Stevneutgifter/dressur

26525,64

 

18000

25000

4240 Kursutgifter dressur

68057,15

 

0

65000

---- Kursutgifter sprang

 

 

 

90000

4300 kantinekostnad

180947,86

 

160000

190000

4400 Flybilett

14070

 

10000

15000

SUM VAREFORBRUK

955858,61

 

462000

1016000

 

 

 

 

 

6540 Inventar

4610

 

0

10000

6550 Driftsmateriell/hinder

92110,77

 

100000

50000

6600 Klubb as utgifter

0

 

70000

0

6800 Kontor rekvisita

2503

 

2000

3000

6810 Data/EDB kostnader

13599

 

10000

10000

6820 Trykksaker

0

 

2000

2000

6830 Sponsing av klubbutstyr

10000

 

0

0

6840 Hestesport

27665

 

25000

30000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

14405,27

 

15000

15000

6940 Porto /telefon

4600

 

4000

5000

7410 Medlemskontingent/STRYK

200

 

7000

7000

7420 gaver/premier, fradragsberettiget

438

 

0

0

7450 Stevnestøtte

10900

 

25000

25000

7830 Tap på fordringer

3000

 

0

0

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

184031,04

 

260000

157000

 

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

1139889,65

 

722000

1173000

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

24020,15

 

-3000

-3000

 

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-278

 

-200

-300

8140 Gebyr/rente

657

 

200

300

RESULTAT

24399,15

 

-3000

-3000

 

Styret 30.01.2008

 

Lover for TRØN

 

Startside Om TRØN Stevner Terminliste STRYK Terminliste RM Treninger Aktivitetsplaner Gjestebok Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRYK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 30 desember 2008 13:10.