Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 271 – Züricherhopping (Take your own line)

1. Generelt

På banen skal det være 10-12 enkelthinder. Kombinasjoner er ikke tillatt. Rytteren rir en selvvalgt vei over det antall hinder som angis på banetegningen. Hinderne hoppes i valgfri retning hvis ikke annet fremgår av banetegningen, hvert hinder bare en gang og i en retning. Dersom lengdehinder skal kunne hoppes begge veier, bygges disse med sikkerhetsoppheng på begge toppbommer. Forsøk på et hinder må fullføres.
Start- og mållinje kan passeres i valgfri retning.

2. Bedømmelse

Bedømmelse §238.2.1 eller bedømmelse §239.3 med 4 straffesekunder pr. nedslag (uansett banelengde). Alle ulydigheter straffes kun gjennom den tid de tar.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.