Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 265 - Laghopping

1. Generelt

Se KR I §127. Ved laghopping gjelder bestemmelsene for bedømmelsesmetode A med følgende tillegg:

1.1 Laghopping er en konkurranse hvor et visst antall ekvipasjers (lagets) individuelle resultater legges sammen.

1.2 Laget skal bestå av tre eller fire ryttere, som rir én hest hver. Spesielle statutter kan gi færre ekvipasjer på laget.

1.3 Den foreskrevne veien hoppes av lagets ekvipasjer etter tur. Konkurransen går over én eller to omganger. Om ikke annet fremgår av proposisjonene, skal laghopping gå over 2 omganger.

1.4 Startrekkefølgen, se KR I §145.4.

2. Bedømmelse

2.1 Feilpoeng regnes for hver ekvipasje i henhold til feilpoengtabellen.

2.2 Dersom færre enn antall tellende ekvipasjer på laget gjennomfører en omgang uten å trekke seg, bli eliminert eller bli utelukket, blir hele laget eliminert. Lag som blir eliminert i en omgang eller avdeling, får ikke starte i neste omgang(er) eller avdeling(er).

3. Plassering

3.1 Poengene for de tre beste ekvipasjene på hvert lag legges sammen. Ved to omganger teller poengene for de tre beste fra hver omgang. Spesielle statutter i h.h.t. pkt. 1.2 kan gi færre tellende ekvipasjer.

3.2 Laget der de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1 har oppnådd lavest sammenlagt feilpoengsum, er vinner, det deretter nr. 2 osv.

3.3 Hvis to eller flere lag etter ovenstående utregningsmåte har oppnådd lik laveste poengsum, skal det arrangeres omhopping. Poengene fra omhoppingen for de beste tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1 legges sammen.

3.4 Hvis to eller flere lag har likt antall feilpoeng etter omhopping, skal de skilles gjennom sammenlagt tid i omhoppingen for de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1. Er også tidene like, erklæres lagene for likeplasserte.

3.5 Lag som ikke er berettiget til å delta i omhoppingen, men har likt antall feilpoeng, skilles gjennom sammenlagt tid for de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1. Er også tidene like, erklæres lagene for likeplasserte.

3.6 Ved omhoppingen beholdes tilsvarende startrekkefølge som i den siste grunnomgang.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.