Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 239 – Bedømmelse C

1. Bedømmelsen kan kun benyttes i klasser 1,30 m og høyere, og ikke i klasser for ponni.

2. I tillegg til anvendt tid for gjennomføring av rittet (inklusive tilleggstid i henhold til §232), belastes ekvipasjen med tidstillegg for feil på hinder.

3. Tidstillegg for feil:
3.1 Hvert nedslag eller nedtramp gjort under hopping medfører et visst antall tilleggssekunder. Første ulydighet belastes ekvipasjen bare gjennom den tid den tar. Tidstillegg for hvert nedslag er 4 sekunder, i andre fase (§273) 3 sekunder.
3.2 Ekvipasje elimineres i henhold til Feilpoengtabellen §236, samt §§240 og 241.

3.3 Sum feil ved hinder legges til anvendt tid for rittet. Summen benevnes sluttid og utgjør ekvipasjens resultat.

3.4 Tillatt tid er 2 minutter for baner med lengde inntil 600 m og 3 minutter for lengre baner. Overskridelse av tillatt tid innebærer eliminering.

4. Den ekvipasjen som har oppnådd den korteste sluttiden, er vinner. Ved lik sluttid skjer en omhopping om førsteplassen dersom dette er angitt i proposisjonen. Ellers erklæres de aktuelle ekvipasjene likeplasserte. Øvrige ekvipasjer med lik sluttid erklæres likeplasserte, med mindre omhopping er angitt i proposisjonen.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.