Til styrene

Trøndelag Hestesportsklubb

Trøndelag Hestesportsklubb                                                                           Klæbu 30.12.2008

Forslag til Årsmøtet i TRØN og GF i TRØN AS.

Med bakgrunn i at et årsmøte ofte får endret styre sammensetning og TRØN AS har en såpass stor omsetning som skal forvaltes på en forretningmessig korrekt måte, sendes et forslag på en orientering og forklaring på nedfor nevnte spørsmål vedrørende regnskapet for TRØN AS 2007, godkjent 21.10.2008 i Brønnøysund. Bakgrunnen for henvendelsen er også at regnskapet ikke har noter som forklarer respektive poster.

Resultatregnskapet.

1.      Salgsinntekter, kr 2 096 722: Hva er potensial brutto inntekt på drift av senteret.

1.2    Hvilke tjenester motregnes og går til reduksjon av brutto potensial inntekt.

2.   Varekostnader reflekterer vel fòr?

3.   Annen driftskostnad kr 1 177 225. Her må hovedpostene visualiseres.

Balanse.

1.      Under varige driftsmidler note 3 bør det beskrives hva dette er.

 

2.      Kundefordringer representerer nesten 25 % av brutto inntekt. Hva representerer de og hvor sikre er de ift god regnskapsskikk.

 

3.      Kortsiktig gjeld representerer også over 20 % av brutto inntekt. Hva er dette og hvordan er denne tenkt betjent.

 

4.      Ber også om at det som forklares ift overnevnte sees i sammenheng med regnskapene for 2006 da 2007 viser en negativ utvikling ift kundefordringer og kortsiktig gjeld som allerede i 2006 var betydelige.

 

5.      Orientering om eventuelle tap/avsetning på fordringer.

 

6.      Orientering om opptak og størrelse på kassekredit.

 

7.      Budsjett 2009 – 10 – 11 – 12. En budsjettplan over tid vil kunne belyse når det er hensiktsmessig å foreta de tunge investeringene, som for eksempel skifte av bunn etc.

 

 

Med hilsen Jørund Gullikstad og Geir Sæther.